Zielona Góra 2020

"Życiodajny Adwent" 

 

Rozstrzygnięcie 1, 2  i 3 konkursu - zapraszamy na

stronę https://www.facebook.com/FestiwalZyciaZG

 

 

Czcigodni mieszkańcy Zielonej Góry

 Tegoroczny Festiwal Życia w Zielonej Górze przybrał inną formułę. Tym razem bez Marszu dla Życia i Rodziny, bez prelekcji na uczelniach, bez emisji filmów, itd.

 Chcemy jednak nadal wypełniać swoją misję dydaktyczną w dziedzinie ochrony życia.

 Wchodząc w adwent pragniemy, aby ten okres liturgiczny stał się dla każdego z nas „życiodajnym adwentem”. Wielość ofert zdalnej komunikacji pozwoli nam przeżyć w tym czasie rekolekcje, skupienie, ale również zbliżyć do siebie rodziny.

 Organizatorzy Festiwalu Życia pragną zaproponować uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz całym rodzinom miasta Zielona Góra udział w konkursach. Będą one zbliżały nas do doświadczenia kolejnego Bożego Narodzenia. W świetle aktualnych doświadczeń pragniemy stać się delikatnym głosem Kościoła w procesie dydaktycznym. Zapraszamy Katechetów oraz całe rodziny do wspólnej pracy i zabawy, która uwrażliwi nas na temat ochrony życia i zdrowia.

   Na dole do pobrania są cztery regulaminy konkursowe, dla każdej grupy wiekowej jest inny regulamin i temat. Nagrody są te same - Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdym konkursie zostaną uhonorowani Voucherami do sklepu typu „drogeria” (pierwsze miejsce 500 zł, drugie miejsce 300 zł, trzecie miejsce 200 zł). Celem naszego konkursu jest również wyrabianie potrzeby pomocy innym – Laureaci będą mogli zatem wykorzystać swoje Vouchery zgodnie z własną intencją lub przekazać je potrzebującym .

 Zapraszamy do festiwalowych konkursów – choć zdalnie, lecz w idei życia ciągle blisko.

Ks. Mariusz Dudka

wraz z Komitetem Organizacyjnym Festiwalu Życia

1. konkurs PLASTYCZNY  dla przedszkolaków i szkoły podstawowej 1-3 w Zielonej Górze „Bohaterowie życia”

finał konkursu 6 grudnia

 POBIERZ REGULAIN

 

 

2. konkurs na MEMY I GIF dla szkoły podstawowej 4-8 w Zielonej Górze "Życie na krawędzi"

finał konkursu 13 grudnia

 POBIERZ REGULAIN

 

 

3. konkurs FOTOGRAFICZNY dla szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze "Oczekiwanie na życie"

finał konkursu 20 grudnia

 POBIERZ REGULAIN

 

 

4. konkurs RODZINNY dla rodzin z Zielonej Góry "Poszukiwacze źródeł życia"

finał konkursu 25 grudnia  

 POBIERZ REGULAIN

 

 

 

nasza oficjalna strona festiwalu oraz miejsce prezentacji prac konkursowych:

www.facebook.com/FestiwalZyciaZG