Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin jest częścią posługi duszpasterskiej Kościoła Katolickiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

Wydział Duszpasterstwa Rodzin mieści się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

W ścisłym sensie tworzą go dwie osoby:

ks. dr Mariusz Dudka – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

mgr inż. Iwona Nowak – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Współpracujemy z całą rzeszą osób, zarówno duchownych i świeckich, którzy pełnią różne posługi: dekanalnych duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, liderów ruchów i wspólnot małżeńskich i rodzinnych, wykładowców, lekarzy, instruktorów. 

Celem naszej posługi jest świadczenie pomocy osobom pragnącym przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie małżonkom i rodzicom w odkryciu piękna i godności ich powołania, przychodzenie z pomocą w trudnościach i kłopotach na drodze realizacji tego powołania.

Do zadań duszpasterstwa rodzin należą:
- obrona życia człowieka od poczęcia do naturanej śmierci,
- wychowanie dzieci i młodzieży do miłości,
- wieloetapowe przygotowanie do małżeństwa,
- parafialne poradnictwo życia rodzinnego,
- opieka nad młodymi małżeństwami,
- pomoc małżeństwom i rodzinom w realizacji ich powołania,
- tworzenie wspólnot rodzin.

Pomoc rodzinom w szczególnych sytuacjach:
- małżeństwa bezdzietne,
- rodziny z osobami uzależnionymi,
- rodziny z osobami w podeszłym wieku,
- duszpasterstwo w wypadkach losowych,
- w sytuacjach nieprawidłowych,
- duszpasterstwo rodzin rozbitych,
- duszpasterstwo związków niesakramentalnych.